Involon

Involon is dé kennispartner voor lokale overheden en samenwerkingsverbanden op het gebied van basisregistraties, belastingen en financiën.

Met ruim 30 jaar ervaring in het vakgebied weet Involon precies wat er speelt. Politiek bewustzijn, brede én specialistische kennis, excellente opleidingsmogelijkheden en gedreven medewerkers kenmerken de organisatie.

Involon biedt een passende oplossing voor elke vraag op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. Met detachering, opleiding en (strategisch) advies helpen wij u vooruit!

Opleidingen

Standaard image lvlb
Invordering

Basiscursus fiscaal invorderingsproces

Involon

In deze cursus staat de invorderingspraktijk van fiscale vorderingen centraal. U krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het innen van ... Meer

Standaard image lvlb
BAG & WOZ

BAG-beheerder INVORM-b

Involon

Van de BAG-basis en lokale wet- en regelgeving tot BAG-kwaliteitsbeheer en ENSIA-systematiek. Na het succesvol afronden van deze opleiding bent u volw... Meer

Standaard image lvlb
BAG & WOZ

WOZ-medewerker

Involon

Wilt u voldoen aan de WOZ-vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer? Volg dan onze opleiding WOZ-medewerker. Conform het kwalificatiedossier WOZ-me... Meer

Standaard image lvlb
Invordering

Workshop Beleidsregels invordering (Leidraad Invordering)

Involon

Deze workshop geeft u inzicht in het uit te stippelen fiscale invorderingsbeleid. U leert waar u op moet letten, welke keuzes u moet maken en hoe u he... Meer

Standaard image lvlb
Kwijtschelding

Kwijtscheldingsambtenaar INVORM-k

Involon

Diploma-opleiding tot allround kwijtscheldingsambtenaar. Het programma bestaat uit het wettelijk kader van de kwijtschelding, het behandelen van het v... Meer

Standaard image lvlb
Invordering, Heffingen en leges

Heffingsambtenaar INVORM-h

Involon

Diploma-opleiding tot allround heffingsmedewerker. Voor kennis en inzicht in het totale heffingsproces, inclusief een inleiding op de invordering. Ges... Meer

Standaard image lvlb
Heffingen en leges

Workshop Leges

Involon
Standaard image lvlb
Invordering, Heffingen en leges

Workshop Betaalgedrag beïnvloeden

Involon

De Workshop Betaalgedrag beïnvloeden is gericht op praktische maatregelen die kunnen helpen bij het betalen van lokale belastingen. Door de combinatie... Meer

Standaard image lvlb
WOZ

TIOX cursus

Involon

De cursus TIOX is het resultaat van de samenwerking tussen het WOZ- Datacenter, de Stuurgroep WOZ van de VNG en Involon. TIOX is het centrale rekenmod... Meer

Standaard image lvlb
Invordering

Invorderingsambtenaar INVORM-i

Involon

Diplomaopleiding tot allround invorderingsmedewerker. Het programma bestaat uit een inleiding fiscaal recht & lokale heffingen, het administratiev... Meer

Standaard image lvlb
WOZ, Themadagen en actualiteiten

Thema-middag actualiteiten taxatiewijzers

Involon

Wilt u in één dagdeel op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen in de taxatiewijzers en de belangrijkste ontwikkelingen rondom de waardering v... Meer

Standaard image lvlb
Invordering

Workshop Insolventie, schuldsanering en bewindvoering

Involon

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de verschillende regelingen en de gevolgen daarvan voor het opleggen, invorderen en kwijtschelden van lokale... Meer

Standaard image lvlb
Heffingen en leges

Basiscursus Heffing gemeentelijke belastingen

Involon

De Basiscursus Heffing gemeentelijke belastingen is gericht op alle aspecten die verband houden met lokale belastingen, zoals de wetgeving die eraan t... Meer

Standaard image lvlb
Invordering

Studiedag invordering privaat- & bestuursrechtelijke vorderingen

Involon

Tijdens deze studiedag gaan we in op de invorderingsprocedure van privaatrechtelijke geldschulden én die van bestuursrechtelijke geldschulden. Bijvoor... Meer

Standaard image lvlb
Heffingen en leges, Themadagen en actualiteiten

Actualiteitendag Heffingen

Involon

Wij brengen u in één dag op de hoogte van ontwikkelingen én actualiseren uw kennis op het gebied van de lokale belastingen. Het programma bestaat uit ... Meer

Standaard image lvlb
Invordering

Workshop Betaalgedrag beïnvloeden

Involon

De Workshop Betaalgedrag beïnvloeden is gericht op praktische maatregelen die kunnen helpen bij het betalen van lokale belastingen. Door de combinatie... Meer

Standaard image lvlb
Invordering

Workshop Vordering IW & beslagvrije voet

Involon

In deze workshop worden de verschillende soorten van vordering besproken waarbij het accent ligt op de vordering op periodieke betalingen. Daarbij wor... Meer

Standaard image lvlb
Invordering, Themadagen en actualiteiten

Actualiteitendag Invordering

Involon

In één dag op de hoogte worden gebracht van alle ontwikkelingen binnen het fiscale invorderingsproces? Schrijf u dan in voor de Actualiteitendag Invor... Meer

Standaard image lvlb
Invordering, Kwijtschelding

Workshop beroepschriften kwijtschelding

Involon

Tijdens deze Workshop Beroepschriften kwijtschelding leert u het correct, snel en efficiënt afhandelen van beroepschriften kwijtschelding. Het program... Meer