Involon

Involon is dé kennispartner voor lokale overheden en samenwerkingsverbanden op het gebied van basisregistraties, belastingen en financiën.

Met ruim 30 jaar ervaring in het vakgebied weet Involon precies wat er speelt. Politiek bewustzijn, brede én specialistische kennis, excellente opleidingsmogelijkheden en gedreven medewerkers kenmerken de organisatie.

Involon biedt een passende oplossing voor elke vraag op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. Met detachering, opleiding en (strategisch) advies helpen wij u vooruit!

Opleidingen

Standaard image lvlb
Invordering

Invorderingsambtenaar INVORM-i

Involon

Diplomaopleiding tot allround invorderingsmedewerker. Het programma bestaat uit een inleiding fiscaal recht & lokale heffingen, het administratiev... Meer

Standaard image lvlb
Bijblijfdag

Bijblijfdagen kwijtschelding

Involon

De jaarlijkse Bijblijfdagen kwijtschelding richten zich op iedereen die bij het fiscale kwijtscheldingsproces betrokken is. In één dag wordt u bijgepr... Meer

Standaard image lvlb
Opleiding

BAG-beheerder INVORM-b

Involon

Van de BAG-basis en lokale wet- en regelgeving tot BAG-kwaliteitsbeheer en ENSIA-systematiek. Na het succesvol afronden van deze opleiding bent u volw... Meer

Standaard image lvlb
Basiscursus

Basiscursus fiscaal invorderingsproces

Involon

In deze cursus staat de invorderingspraktijk van fiscale vorderingen centraal. U krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het innen van ... Meer

Standaard image lvlb
Workshop

Workshop Insolventie, schuldsanering en bewindvoering

Involon

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de verschillende regelingen en de gevolgen daarvan voor het opleggen, invorderen en kwijtschelden van lokale... Meer

Standaard image lvlb
Opleiding

WOZ-medewerker

Involon

Wilt u voldoen aan de WOZ-vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer? Volg dan onze opleiding WOZ-medewerker. Conform het kwalificatiedossier WOZ-me... Meer

Standaard image lvlb
Basiscursus

Basiscursus Heffing gemeentelijke belastingen

Involon

De Basiscursus Heffing gemeentelijke belastingen is gericht op alle aspecten die verband houden met lokale belastingen, zoals de wetgeving die eraan t... Meer

Standaard image lvlb
Workshop

Workshop Legesverordening en de Omgevingswet

Involon

Deze workshop staat volledig in het teken van de gevolgen voor de legesverordening 2023 naar aanleiding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborgin... Meer

Standaard image lvlb
Diploma-opleiding

Invorderingsambtenaar INVORM-i

Involon

Diploma-opleiding tot allround invorderingsmedewerker. Het programma bestaat uit een inleiding fiscaal recht & lokale heffingen, het administratie... Meer

Standaard image lvlb
Workshop

Workshop Sturen op betaalgedrag

Involon

De Sturen op betaalgedrag is gericht op praktische maatregelen die kunnen helpen bij het betalen van lokale belastingen. Door de combinatie van de ken... Meer

Standaard image lvlb
Workshop

Workshop beroepschriften kwijtschelding

Involon

Tijdens deze Workshop Beroepschriften kwijtschelding leert u het correct, snel en efficiënt afhandelen van beroepschriften kwijtschelding. Het program... Meer

Standaard image lvlb
Workshop

Workshop Leges

Involon

Wat zijn de gevolgen voor de leges van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Hoe voorkomt u bezwaren en hoe zet u een transpara... Meer

Standaard image lvlb
Specialisatie

Specialisatie WOZ-gegevensbeheer 2023

Involon

Om volledig te zijn voorbereid op het examen voor het kwalificatiedossier WOZ gegevensbeheerder van de Waarderingskamer biedt Involon de 3 daagse ople... Meer

Standaard image lvlb
Workshop

Workshop Beleidsregels invordering

Involon

Deze workshop geeft u inzicht in het uit te stippelen fiscale invorderingsbeleid. U leert waar u op moet letten, welke keuzes u moet maken en hoe u he... Meer

Standaard image lvlb
Studiedag

Studiedag invordering privaat- & bestuursrechtelijke vorderingen

Involon

Tijdens deze studiedag gaan we in op de invorderingsprocedure van privaatrechtelijke geldschulden én die van bestuursrechtelijke geldschulden. Bijvoor... Meer

Standaard image lvlb
Workshop

Workshop Sturen op betaalgedrag

Involon

De Sturen op betaalgedrag is gericht op praktische maatregelen die kunnen helpen bij het betalen van lokale belastingen. Door de combinatie van de ken... Meer

Standaard image lvlb
Cursus

TIOX cursus

Involon

De cursus TIOX is het resultaat van de samenwerking tussen het WOZ- Datacenter, de Stuurgroep WOZ van de VNG en Involon. TIOX is het centrale rekenmod... Meer