Flanderijn Invordering

Flanderijn Invordering maakt onderdeel uit van Flanderijn en richt zich speciaal op de publieke sector. Dat betekent dat Flanderijn Invordering in opdracht werkt van gemeenten, water­schappen, provincies en bestuurlijke samenwerkings­verbanden in Nederland. Wij vorderen namens deze opdracht­gevers alle lokale belastingen en heffingen in, zoals bijvoorbeeld de onroerende zaak­belastingen, rioolheffingen, de verontreinigings­heffing of parkeer­belasting.