Academie Lokale Belastingen

Academie Lokale Belastingen

De Academie Lokale Belastingen is opleidingsinstituut en biedt een kwalitatief en compleet opleidingsaanbod op het vakgebied van de belastingen van lokale overheden.

Onze cursussen en congressen zijn van een kwalitatief hoog niveau en zijn op elkaar afgestemd, zodat een persoonlijk opleidingstraject kan worden samengesteld.

Wij zijn een dochteronderneming van Van den Bosch & Partners, Belastingadviseurs voor overheden.
Van den Bosch & Partners is een eigentijdse adviesgroep die alleen werkt voor overheden en zich onderscheidt door deskundigheid, kwaliteit en betrokkenheid.
Van den Bosch & Partners is gespecialiseerd in lokale belastingen en de Wet WOZ.

Opleidingen

LVLB-ALB - Belverord
Fiscale procedures

Belastingverordeningen (online)

Academie Lokale Belastingen

Je leert aan welke eisen een belastingverordening moet voldoen en krijgt inzicht in wat aanleiding vormt voor onverbindendverklaringen door de rechter... Meer

LVLB-ALB - Act OF BIZ
Heffingen en leges, Themadagen en actualiteiten

Actualiteiten Ondernemersfonds / BIZ (online)

Academie Lokale Belastingen

Alles over Ondernemersfondsen, de BIZ, de manier van opstarten, formele eisen en de meest actuele jurisprudentie. Doelgroep Beleidsmedewerkers van gem... Meer

LVLB-ALB - Act WOZ
BAG & WOZ, Themadagen en actualiteiten

Actualiteiten WOZ-OZB (online)

Academie Lokale Belastingen

Raak in een ochtend weer helemaal op de hoogte van alle meest actuele jurisprudentie op het gebied van de WOZ en de OZB. Doelgroep Medewerkers van gem... Meer

LVLB-ALB - afvalstoffenheffing
Heffingen en leges

Afvalstoffenheffing (online)

Academie Lokale Belastingen

Kom alles te weten over beleidsmatige fiscaal-juridische aspecten van de afvalstoffenheffing. Doelgroep Beleidsmedewerkers, juristen en bezwaarafhande... Meer

LVLB-ALB - BAG-basis
BAG & WOZ

BAG-basis voor WOZ (online)

Academie Lokale Belastingen

We behandelen o.a. de relatie tussen BAG en WOZ en alle actuele ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Doelgroep WOZ-medewerkers die belast zijn met het... Meer

LVLB-ALB - Beroep
Fiscale procedures

Beroepsprocedures (online)

Academie Lokale Belastingen

Juridische aspecten van de beroepsfase en aandacht voor de proceskostenvergoeding. We beoordelen, als je dat wilt, ook een van je eigen verweerschrift... Meer

LVLB-ALB - Bezwaarproc
Fiscale procedures

Bezwaarprocedures (online)

Academie Lokale Belastingen

Tijdens deze cursus doorlopen we de bezwaarprocedure van ontvangst van het bezwaarschrift tot aan de hoorzitting, de uitspraak en de kosten vergoeding... Meer

LVLB-ALB - Kostentoerekening
Heffingen en leges

Kostentoerekening (online)

Academie Lokale Belastingen

We bespreken de nieuwste regels van het BBV en aan de hand van jurisprudentie laten we o.a. zien welke kosten aan welke diensten en taken worden toege... Meer

LVLB-ALB - leges
Heffingen en leges

Leges (online)

Academie Lokale Belastingen

Een cursus waarin een heel scala aan onderwerpen behandeld wordt: van de bouwkostennorm, tot de BBV-regels, ramingen van baten lasten en bewijslastver... Meer

LVLB-ALB - masterclass inv
Invordering

Masterclass invordering (procesmanagement)

Academie Lokale Belastingen

Grondslag invorderingsbevoegdheid, juiste toepassing Awb, informatievoorziening en invordering in eerste aanleg en maatschappelijk verantwoord invorde... Meer

LVLB-ALB - Parkeerbelastingen kopiëren
Heffingen en leges

Parkeerbelastingen basis (online)

Academie Lokale Belastingen

Leer alle ins & outs op het gebied van parkeerbelastingen, o.a. over de verordening, het aanwijzingsbesluit, de kostenraming en de bewijslastverde... Meer

LVLB-ALB - Parkeerbelastingen kopiëren
Heffingen en leges

Parkeerbelastingen verdieping (online)

Academie Lokale Belastingen

Hier krijg je informatie over de laatste ontwikkelingen en de meest recente jurisprudentie op het gebied van parkeerbelastingen. Doelgroep Medewerkers... Meer

LVLB-ALB - Prec RB
Heffingen en leges

Precario- en reclamebelasting (online)

Academie Lokale Belastingen

Onze docenten vertellen je alles over de precario- en de reclamebelasting. Een interactieve dag met veel praktijkvoorbeelden. Doelgroep Degenen die ge... Meer

LVLB-ALB - rioolheffing
Heffingen en leges

Rioolheffing (online)

Academie Lokale Belastingen

Leer alles over de fiscaal-juridische aspecten, het kostenverhaal, de kostentoerekening en de ervaringen met de rioolheffing. Doelgroep Beleidsmedewer... Meer

LVLB-ALB - Verantw Inv
Invordering

Verantwoord invorderen

Academie Lokale Belastingen

Tijdens deze cursus krijg je een overzicht van de stand van zaken als het gaat om verantwoord invorderen. Willem Hoogendam neemt je mee langs de recen... Meer

LVLB-ALB - verblijfsbel
Heffingen en leges

Verblijfsbelastingen (online)

Academie Lokale Belastingen

Hier leer je alles over toeristenbelasting, forensenbelasting en vermakelijkhedenretributie. Doelgroep Degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkh... Meer

LVLB-ALB - Verd WP
BAG & WOZ

Verdieping WOZ-processen (online)

Academie Lokale Belastingen

Alle maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op fiscaal- en technologisch gebied m.b.t. informatiebeleid komen aan bod. Doelgroep Medewerker... Meer

LVLB-ALB - WOO-verzoeken
Fiscale procedures

Woo-verzoeken en zaakstukken (online)

Academie Lokale Belastingen

Wat te doen met een Woo-verzoek? Je leert hoe de Woo in elkaar steekt en samenwerkt met de belastingwetten. Ook leer je hoe je omgaat met op de zaak b... Meer

LVLB-ALB - WOZ-jur
BAG & WOZ

WOZ-juridisch specialist

Academie Lokale Belastingen

Kwalificeren tot WOZ Juridisch specialist? Volg onze cursus (compleet conform de eisen van de Waarderingskamer) en ga goed voorbereid het examen in! D... Meer

LVLB-ALB - WOZ-mdw e-learning sep
BAG & WOZ

WOZ-medewerker (e-learning)

Academie Lokale Belastingen

Dé basisopleiding voor elke WOZ-medewerker. Helemaal conform de nieuwe eisen van de Waarderingskamer. Op basis van e-learning. Doelgroep Alle medewerk... Meer

LVLB-ALB - WOZ-medewerker klassikaal   online
BAG & WOZ

WOZ-medewerker (klassikaal)

Academie Lokale Belastingen

Dé basisopleiding voor elke WOZ-medewerker. Helemaal conform de nieuwe eisen van de Waarderingskamer. Op basis van klassikaal onderwijs. Doelgroep All... Meer

LVLB-ALB - WOZ-medewerker klassikaal   online
BAG & WOZ

WOZ-medewerker (online)

Academie Lokale Belastingen

Dé basisopleiding voor elke WOZ-medewerker. Helemaal conform de nieuwe eisen van de Waarderingskamer. Op basis van online onderwijs. Doelgroep Alle me... Meer

LVLB-ALB - WOZ-taxateur niet-woningen
BAG & WOZ

WOZ-taxateur niet-woningen

Academie Lokale Belastingen

Leer alles over het taxeren van niet-woningen in deze nieuwe cursus (compleet conform de eisen van de Waarderingskamer) en ga goed voorbereid het exam... Meer

LVLB-ALB - WOZ-taxateur woningen
BAG & WOZ

WOZ-taxateur woningen

Academie Lokale Belastingen

Leer alles over het taxeren van woningen in deze cursus (compleet conform de eisen van de Waarderingskamer) en ga goed voorbereid het examen in. Doelg... Meer

LVLB-ALB - WOZ-taxateur woningen e-learning
BAG & WOZ

WOZ-taxateur woningen (e-learning)

Academie Lokale Belastingen

Leer alles over het taxeren van woningen in deze cursus (compleet conform de eisen van de Waarderingskamer) en ga goed voorbereid het examen in. Doelg... Meer

LVLB-ALB - WOZ-gegevensbeheerder
BAG & WOZ, Gegevensbeheer

WOZ-gegevensbeheerder

Academie Lokale Belastingen

Kwalificeren tot WOZ-gegevensbeheerder? Met deze cursus (compleet conform de eisen van de Waarderingskamer) ga je goed voorbereid het examen in. Doelg... Meer

LVLB-ALB - WOZ-coordinator
BAG & WOZ

WOZ-coördinator

Academie Lokale Belastingen

Kwalificeren tot WOZ-coördinator? Met deze cursus (compleet conform de eisen van de Waarderingskamer) ga je goed voorbereid het examen in. Doelgroep D... Meer

LVLB-ALB - Act FR
Themadagen en actualiteiten

Actualiteiten Formeel recht (online)

Academie Lokale Belastingen

Raak weer helemaal op de hoogste van de meest recente relevante jurisprudentie en wetgeving op het gebied van het formele recht. Doelgroep Medewerkers... Meer